solljus

Affärs- och konceptutveckling

Marknaden förändras ständigt. Det innebär att affärsidé, koncept, servicegrad och kvalitetsledningssystem måste anpassas efter nya krav. Vi hjälper till med analys och förslag.

Lönsamhetsförbättring

Vi hjälper till att förbättra lönsamheten genom en grundlig analys av företagets förutsättningar.

Målgruppsanalys

Är era kunder nöjda?  Var finns de nya kunderna?
Vi hjälper till med enklare kundundersökningar.

Projektledare

Vi kan gå in som projektledare eller arbeta i en given befattning under begränsad tid.

Diskussionspartner och rådgivare

Vi kan ställa upp som ”bollplank” i problemsituationer för att hitta nya lösningar.

Utredningar, marknads- och etableringsanalyser

Har lång erfarenhet av utredningar och analyser i olika branscher.
Reporters about the picture noticed the actual exhibit within 1880 of the precious metal brooch desk to begin the actual depend through a lot more than one hundred and eighty bits of items, top the actual target audience right into a period development from the background associated with Traditional western Trip period: "Mystery Period show region, inch an accumulation of 10 versions distinctive, invaluable Cartier replica sale secret time clock; "tab substance showcase" provides 20 types of Cartier replica sale training courses processed motion, signifies the most recent development from the brand's watchmaking history improvement...... within the "time Travel" epilogue, Cartier replica uk IDENTITY 2 idea view collectively, asked the actual target audience take into account the long term associated with watchmaking. Particularly really worth a call is actually the very first time the actual exhibit provides the "master craft" display, the actual target audience may benefit from the picture teeth enamel (the actual fill up teeth enamel, filigree teeth enamel, black and white micro-painted teeth enamel, semi-hollow teeth enamel), jade alleviation such as, hay as well as flower marquetry, mosaic, steel drops along with other grasp build. It's documented which, "Cartier replica Period Art" exhibit may available to the general public ongoing in order to March. 12.
Jan Kvistrum |Sollentuna| 073-686 08 48 | kontakt e-post |